Khóa học Quản lý doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp hiệu quả

Điều hành doanh nghiệp không phải là việc dễ dàng cũng không phải chuyện một sớm một chiều mà các nhà lãnh đạo có thể lãnh hội được hết những kỹ năng, hơn hết Quản lý doanh nghiệp dù nhỏ hay lớn đều cần một phong cách lãnh đạo cụ thể của từng cá nhân mà đó không phải ngẫu nhiên từ khi sinh ra chúng ta đã có
 

Quản trị doanh nghiệp bao gồm quản trị nhân lực, tài chính, chiến lược phát triển…để làm tốt tất cả những điều đó các nhà lãnh đạo cần hơn hết 1 khóa học để bổ sung những kiến thức cần thiết đồng thời giao lưu với những lãnh đạo doanh nghiệp khác tìm tới con đường phát triển của công ty
 
MiniMBA chương trình được xây dựng trên những kiến thức nền tảng kinh doanh hiện đại sẽ cập nhật những kiến thức quản trị doanh nghiệp cốt lõi nhất sẽ giúp những nhà lãnh đạo quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả
 
- MiniMBA Hà Nội khai giảng 28/1/2018, Hotline 0904 92 2211
- MiniMBA TP.HCM khai giảng 31/3/2018, Hotline 0904 95 9393
 
 
 • Posts posts

 • Thông báo khai giảng MiniMBA K82 tại Hà Nội & TP HCM

  Thông báo khai giảng MiniMBA K82 tại Hà Nội & TP HCM

 • Các lớp đào tạo kỹ năng quản lý ở Hà Nội & TP.HCM

  Các lớp đào tạo kỹ năng quản lý ở Hà Nội & TP.HCM

 • Khai Giảng Khóa Học Khởi Nghiệp Thực Tiễn Ngày 22-1-2018

  Khai Giảng Khóa Học Khởi Nghiệp Thực Tiễn Ngày 22-1-2018

 • Các kỹ năng cần có của nhà quản lý cấp trung

  Các kỹ năng cần có của nhà quản lý cấp trung

 • Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả

  Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả

 • Các khóa học dành cho lãnh đạo

  Các khóa học dành cho lãnh đạo

 • Kỹ năng quản lý nhân viên

  Kỹ năng quản lý nhân viên

 • Chân dung quản lý cấp trung

  Chân dung quản lý cấp trung

 • Khai giảng khóa học lập và quản lý ngân sách

  Khai giảng khóa học lập và quản lý ngân sách

 • Khai giảng lớp Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

  Khai giảng lớp Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

 • Thông Báo Mời Tham Gia Khóa Học Quản Trị Điều Hành Cao Cấp Kỷ Nguyên 4.0

  Thông Báo Mời Tham Gia Khóa Học Quản Trị Điều Hành Cao Cấp Kỷ Nguyên 4.0